Gehannes Bandcoaching

Wie droomt er als kind nou niet van om een in bandje te spelen? Bij Klankfort kan dat! Ongeacht niveau of instrument dat je wilt of kan spelen. Iedereen vanaf 6 jaar is hartstikke welkom. Bij ons wordt gezorgd voor een vrije sfeer waarin iedereen zich volledig kan ontwikkelen en waar samen muziek maken met plezier voorop staat. Bij ons geldt: “Foute noten bestaan niet”

Hanneke van den Boomen heeft 23 jaar geleden Gehannes Bandcoaching opgezet vanuit de overtuiging dat muziekles aan jonge kinderen meer moet uitgaan van de creativiteit, artisticiteit en speelsheid van de kinderen en jongeren. Traditioneel en hedendaags muziekonderwijs leggen de nadruk vaak te eenzijdig op de cognitieve ontwikkeling, waardoor de creativiteit en speelsheid na een lange leerweg weer opnieuw ontwikkeld moeten worden. Met Gehannes staan commitment en gedrevenheid voorop. Als de muzikanten de smaak eenmaal te pakken hebben komen ‘muziekspelenderwijs’ ook notenschriften in beeld.

Uitproberen van verschillende instrumenten, het zelf schrijven van tekst en melodieën, improviseren en samenspelen zijn belangrijke uitgangspunten. De bandcoaches zijn muzikanten met podiumervaring. Zij leren de kinderen basistechnieken, een goede houding (ter voorkoming van RSI) en samenwerken in een band. Dat betekent ook dat er iets gevraagd wordt van de deelnemers: thuis oefenen, aanwezig zijn op de repetities en zelf een inbreng hebben. In een band zijn de leden aangewezen op elkaar.