Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van het Klankfort bandcoaching seizoen 2018/2019. Op dit moment worden alle bandcoaching-lessen gegeven aan de achterkant van de Ruysdaelbaan 106 ruimte 142 in Eindhoven.

1. Het principe van bandcoaching

In de beginnersgroepen maken de leerlingen kennis met de instrumenten en met muziek maken, liedjes schrijven en samen spelen. Vanuit de meeste groepen ontstaat uiteindelijk een zelfstandig opererende band. Dat betekent dat er iets gevraagd wordt van de leerlingen: thuis oefenen, aanwezig zijn op de repetities en zelf een inbreng hebben. In een band zijn de leden aangewezen op elkaar. Je aanwezigheid, creatieve input en motivatie zijn dus gewenst.

Mochten bestaande bands nog leden/instrumenten missen, kijk en vraag vooral ook zelf in je omgeving of er iemand is die jullie band kan aanvullen. Wij streven ernaar om onze bands zo volledig mogelijk te vullen met mensen die bij elkaar passen.

Op dit moment zijn we druk bezig om de bandcoaching te laten groeien. De woensdag is op dit moment bijna vol en de plannen zijn er om bij genoeg aanmeldingen te gaan uitbreiden naar de dinsdag.

2. Optreden

Bij klankfort streven wij ernaar om onze bands minimaal 2 keer per jaar te laten optreden op verschillende locaties in en rondom Eindhoven. Daarnaast organiseren wij in sommige vakanties inloopdagen. Dit zijn openbare repetities die onze bands de mogelijkheid bieden op zoek kunnen naar nieuwe bandleden.

3. Beginners

Eenmalige proeflessen zijn niet mogelijk. Wel kunnen geïnteresseerden op afspraak naar een repetitie komen kijken. Voor startende leerlingen bestaat de mogelijkheid om te starten met een periode van 10 weken. Tijdens die periode kan de leerling bepalen of hij/ze de bandcoaching wil voortzetten. Na deze periode wordt bepaald of de lessen worden voortgezet tot het eind van het seizoen.

4. Lesgeld

De inschrijving voor de bandcoaching geldt voor 1 seizoen (uitgezonderd de bij punt 3 genoemde situaties) en kan niet tussentijds opgezegd worden. Het lesgeld wordt dus ook voor 1 jaar betaald, en bij tussentijdse opzegging volgt geen restitutie. Dit in verband met de verantwoordelijkheid en toewijding naar de rest van de band. Voor beginners bestaat dus de mogelijkheid om te starten met 10 repetities (zie punt 3).

Het lesgeld bedraagt €16,00 per lesuur voor leerlingen onder de 21 jaar. Er zijn 38 lesweken verdeeld over vier lesperioden. De lessen worden per periode op voorhand gefactureerd. De kosten zijn €608,- exclusief btw per jaar.

Voor leerlingen vanaf 21 jaar zal bovenop het lesgeld een btw tarief van 21% gehanteerd worden. Het bedrag per lesuur voor leerlingen boven de 21 bedraagt €19,36.

(art.11 wet op de omzetbelasting 1968).

Als nieuwe leerlingen gedurende het jaar instromen zal het resterende aantal lesweken voor de start periode worden berekend en op basis daarvan gefactureerd worden.

5. Gemiste lessen

Gemiste lessen door schuld van de leerlingen worden niet ingehaald en hiervoor zal geen geld worden geretourneerd. Dit geld ook voor eventuele gemiste lessen in de proefperiode van nieuwe leerlingen. Wanneer de leerlingen om welke reden dan ook geen gebruik maken van de geplande lessen, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van leerlingen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden. Het overige al betaalde lesgeld zal dan worden geretourneerd.

Bij verzuim van coaches door ziekte en/of familieopstandigheden worden maximaal twee lessen per jaar doorbetaald. Als er meer lessen uitvallen of de lessen vinden niet plaats door andere dan hiervoor genoemde redenen zullen de lessen worden ingehaald na de laatste reguliere lesweek of het lesgeld worden geretourneerd.

6. Vakanties

Het lesjaar loopt van 27 augustus t/m 23 juni 2019.

Over het algemeen is er geen bandcoaching tijdens schoolvakanties.

Onze vakantieperiodes zijn:

– Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober

– Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari

– Carnavalsvakantie 3 maart t/m 10 maart

– Meivakantie 22 april t/m 5 mei

– Zomervakantie 1 juli t/m 18 augustus

7. Privacy

  1. Klankfort verzamelt persoonsgegevens met de volgende doelen:
 • Leerlingen en ouders informeren over zaken met betrekking tot de bandcoaching.
 • Het goed kunnen samenstellen van bands.
 • Correct kunnen factureren.
  1. Klankfort verzamelt de volgende gegevens van zowel de leerling als de betalingsplichtige:
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  1. De leering en ouder/voogd hebben te alle tijde het recht de verzamelde gegevens in te zien, te laten aanpassen of de toestemming voor gebruik daarvan schriftelijk in te trekken.
   1. Het intrekken van de toestemming heeft tot gevolg dat de bandcoaching per direct zal worden beëindigd.
  2. Bij beëindiging van de lesovereenkomst zullen de persoonsgegevens 2 jaar bewaard blijven. Dit om leerlingen te kunnen informeren als er eventueel plek is in een nieuwe of andere band en zij weer van start willen gaan.
  3. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden genoemd bij 7.1 en nooit verstrekt worden aan derden. Deze gegevens zullen te allen tijde beveiligd opslagen worden.
  4. Als toestemming is gegeven voor het gebruik van foto-, audio- en videomateriaal dan zullen deze zowel offline (locale pers, posters, flyers, etc.) en online (website, social media) worden gebruikt. Dit materiaal zal alleen worden gebruikt voor promotionele doeleinden van klankfort en nooit worden doorgespeeld aan derden.